Garantie - golfwinkel

Garantie (art. 8 Alg. Voorwaarden)
De garantietermijn voor het product wordt aangegeven op de artikel detailpagina van ieder individueel product op onze website. Zichtbare gebreken aan een product geleverd door of via Marcs Golfshop dienen gemeld te worden bij levering en uiterlijk daags nadien schriftelijk ( fax, brief of e-mail ) bevestigd te worden.

Niet goed – geld terug : Indien het product dat u ontvangt van Marcs Golfshop niet het product is dat u bestelde, verzoeken wij u ons dit bij ontvangst van het product schriftelijk kenbaar te maken. Na ontvangst van onze bevestiging vragen we u het betreffende product aan ons terug te zenden. Marcs Golfshop zal u op uw verzoek de door u al betaalde bedragen terugstorten of zal u het door u bestelde product alsnog toezenden en uw verzendkosten vergoeden.

Gelet op haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt Marcs Golfshop haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

Indien U ons vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product voor zover dit valt onder de bepalingen van de garantie gegeven door de leverancier van het betreffende product, vragen we u het product aan ons te retourneren. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product voor zover dit valt onder de bepalingen van de garantie van de leverancier, en het aan u terugsturen van het product, komen voor onze rekening, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is ‘Marcs Golfshop’ niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product en wij zullen in dat geval het product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin wijj het product van u ontvangen hebben.

Marcs Golfshop zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet-nakomen door zijn leveranciers van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier.

Indien U nog vragen of opmerkingen heeft m.b.t. de garantie op producten gekocht in onze golfwinkel, neemt U dan a.u.b. contact op met ons via info@marcs-golfshop.com of belt U tijdens kantooruren naar +32 (0)50 344 617.